Chọn loại phòng
Ưu đãi phút chót  

Điều kiện áp dụng:

*Cho các đặt phòng đặt trực tiếp qua website của khách sạn
* Chỉ áp dụng duy nhất một chương trình khuyến mại
* Không được hoàn, hủy đặt phòng

Địa điểm áp dụng

*Khách sạn Brandi 1
*Khách sạn Brandi 2